onsdag 5 oktober 2016

Sjung med glädje och tacksamhet ...

Psalm 17

Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet!
Han är den som segrat i all evighet!
Himlen mitt i världen Han oss visat har!
Han har lämnat graven och är bland oss kvar!
Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag:
Han är segerns Herre, sjung Halleluja!

Vår Herre lever, lovad vare Han!
Ensam han åt alla Livets seger vann!
Salig du som känner: Jesus är vår vän!
Låt oss därför sjunga om och om igen!
Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag:
Han är segerns Herre, sjung Halleluja!

Honom vi älskar, Han som är vårt stöd,
Han som hemfört segern över liv och död!
Låt oss aldrig tvivla på Hans löftes ord!
Herren, den uppståndne, Himlen på vår jord!
Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag:
Han är segerns Herre, sjung Halleluja!
                         ...
Text Bo Setterlind 1978, efter Edmond Budry 1885, schweizisk pastor
Musik: Georg F. Händel 1747, tysk-engelsk tonsättare och organist
            i Halle och London

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar