söndag 2 oktober 2016

Guds änglar är hans sändebud ...

Psalm 483:1-3

Guds änglar är hans sändebud av eld och vind och ande,
en himmelsk här av liv och ljus som glimmar genom natten.
Vi känner dem som bönesvar Det är Guds änglars dag i dag
med eldsken över landet.

Och står du för rättfärdighet mot övervåld och lögner,
var viss att med dig är långt fler än de som dig förföljer.
Då strider du för änglars sak. Det är Guds änglars dag i dag.
Det brinner ljus i mörkret.

Du möttes på din olycksled av ej förstådda hinder,
och när du trodde du gått fel du kanske letts av himlen.
Guds änglar visste vägen klart. Det är Guds änglars dag i dag,
och de för inte vilse.
                                    ...
Text: Olov Hartman 1978
Musik: Tysk folkvisa, Wittenberg 1533
                                    ...
Dagens bön:
Himlarnas Gud,
som sänder dina heliga änglar
till vår hjälp mot ondskans alla makter,
ge oss glädje och uthållighet
i den goda kampen.
I Jesu namn. Amen.
                 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar