lördag 8 oktober 2016

Lova Herren ...

Psalm 7

Lova Herren, sol och måne,
alla stjärnor som han tänt.
Lova Herren, höga himmel
som han över jorden spänt.

Lova Herren hav som brusar,
dimma, regn och vind och snö.
Lova Herren, träd och stenar,
blomma, blad och minsta frö.

Lova Herren, berg och höjder,
bäck och källa, fors och flod.
Lova Herren, bin och fåglar,
alla djur i mark och skog.

Lova Herren i hans kyrka.
Han som mitt ibland oss bor.
Allt han ger oss. Han skall skapa
nya himlar, en ny jord.
                  ...
Text: Anders Frostenson 1958
Musik: Lennart Wenström-Lekare 1958,
            musikpedagog, Djursholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar