torsdag 27 oktober 2016

Gud, din trofasthet är stor!

Psalm 549

Min Gud, jag är bedrövad och söker mig till dig.
Ditt liv jag ville leva i trohet mot mig själv.
Ja, Jesus vill jag följa i rättfram enkelhet,
men tappar bort hans fotspår trots allt jag vill och vet.

Min vanmakt har jag smakat i frestelser och fall,
men vägrar att bli bunden i modlöst självförakt.
Du söker mig i skammen, din trofasthet är stor.
Jag skyndar till din godhet som barnet till sin mor.

I dig vill jag förbliva, mig gömma i din nåd,
milt tuktas i din kärlek och mogna i din vård.
Du ger mig mod att söka mitt sanna ansikte,
det heliga och stilla, som återspeglar dig.
                               ...
Text: Margareta Melin 1980, författare, Jönköping
Musik: Wales 1865 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar