onsdag 22 oktober 2014

Nu vilar ett hjärta i ljuset och friden...

Psalm 309

Nu vilar ett hjärta, i ljuset och friden
de frågor som tystnat har fått sina svar,
och nödens och ångestens tid är förliden
för själen, som lyser i Herrens förvar.

Hur ljuvligt att se vad Guds paradis rymmer,
dit sorgen ej går med sitt mörka begär!
Ej ens med sin isande saknad den skymmer
den strålande utsikt som himmelen är.

Så anar vi Dig som ett ljus genom tårar,
o Mästare kär, som på Golgata dog.
Låt skimra i natten den ljuvsta bland vårar!
Låt grönska det liv som med Dig är oss nog!

O mildaste Jesus med segrarens krona,
oss lys på den väg som till himlen oss för,
Den ende Du är, som vår synd kan försona,
med Dig, utan fruktan, vi lever och dör.


"En av psalmbokens uppgifter är att vara tröstebok", säger Bo Setterlind som har skrivit
psalm 309. Här finns stora möjligheter till identifikation och hjälp till tolkning av de
känslor och tunga tankar som sörjande människor har.
"Psalmen uttrycker den totala förtröstan, som betyder så mycket för mig", berättar
Bo Setterlind.

Några bibelord som författaren inspirerats av:

Vers 1 Nu vilar ett hjärta
Och jag hörde en röst från himlen som sade:
"Skriv: saliga är de döda som härefter dör i Herren.
Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor,
ty deras gärningar följer med dem".  Upp 14:13

Vers 2 ... att se vad Guds paradis rymmer
"Vi förkunnar det som står i skriften, vad inget öga sett
och inget öra hört och vad ingen människa har anat,
det som Gud har berett åt dem aom älskar honom".  1 Kor 2:9

Vers 3 ... på Golgata dog
När Jesus hade fått det sura vinet, sade han:
"Det är fullbordat, och han böjde ned huvudet
och överlämnade sin ande".  Joh 19:30

Vers 4 ... oss lys på den väg som till himlen oss för
Sedan talade Jesus med dem och sade:
"Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte
vandra i mörkret utan ha livets ljus".  Joh 8:12

Vers 4 Den ende du är, som vår synd kan försona
"Han är det offer som sonar våra synder
och inte bara våra utan hela världens".  1 Joh 2:2


Psalmförfattare: Bo Setterlind 1978
Musik: Ur Pilgrims-Sånger 1859


Bild : Google

1 kommentar: