tisdag 21 oktober 2014

Det finns en väg till himmelen ...

Psalm 303

Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den vägen är den helga tron
på Jesus Krist, Guds egen Son.

Den finns en väg till Herrens bön,
som Jesus själv den strålar skön.
Vad ingen sett, vad ingen hört,
det har Han in i tiden fört.

Och vill du själv den vägen gå,
så är hans ord att lita på,
men tvivla ej, allenast tro -
det går en bro från tro till ro.

Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den börjar här, den börjar nu,
var än den går, den går till Gud.


Detta är den psalm som är mest förknippad med Bo Setterlind som psalmförfattare.
Setterlind karaktäriserar själv psalmen på följande sätt:

"Det är en folklig koral till både text och musik.
Den har en enkel typ av fromhet som jag föredrar.
De folkliga koralerna har också alltid målet klart, himlen.

Bilden av vägen är den mest brukade bilden i trons sammanhang ända sedan Augustinus dagar. Tredje versen är en sammanfattning av kristen tro. Dess sista rad:
´Det går en bro från tro till ro´ är mycket ofta citerad. I den versen finns också en återklang
av mötet mellan aposteln Tomas och Jesus efter Jesu uppståndelse."


Luther ville att evangelium skulle sjungas in. Psalmboken är alltså mycket viktig för att Bibelns budskap skall bli känt och mottaget i tro.

Psalm 303 anknyter till följande bibelord:
           "Visa mig, Herre din väg, jag vill vandra i din sanning.
           Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn". Psalt 86:11.

           "Jag är vägen, sanningen och livet.
           Ingen kommer till Fadern utom genom mig". Joh 14:6.

           Herrens bön: "Vår Fader, du som är i himlen ...  Matt 6:9-13.

           "Aldrig någonsin har man ju hört, aldrig har något öra uppfattat,
           aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem
           som hoppas på honom".  Jes 64:4.

           "Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett
           och inget öra hört och vad ingen människa har anat,
           det som Gud har berett åt dem som älskar honom".  1 Kor 2:9.


Psalmtext: Bo Setterlind 1972
Musik: Folkmelodi upptecknad i Sköldinge

Bild: Google                            

1 kommentar:

  1. En av de absolut finaste texterna och melodierna.
    Som kristen uppskattar jag verkligen denna.

    SvaraRadera