måndag 25 juni 2018

Vårt uppdrag ...

Inför Apostladagen
I svensk tradition har apostlarnas dag förlagts till femte söndagen efter
Trefaldighet. Dess budskap är att vårt kristna liv är ett lärjungaskap i
apostlarnas efterföljd. Texterna talar därför inte endast om prästämbetets
villkor och uppgift utan också om de troendes allmänna prästadöme.


Text: "Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds
eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som
förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet." 1 Petr 2:9-10


Bön
O Gud,
du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus,
ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium,
så att alla folk får se din frälsning. Genom din Son Jesus
Kristus, vår Herre. Amen


Psalm 89
Se jag vill bära ditt budskap, Herre,
av hjärtat sjunga ditt lov och pris.
Med glädje vill jag ditt ord förkunna,
som gör den svage vis.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske,


Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer,
jag döljer livet som du oss ger,
som Jesus kom att oss uppenbara,
då han till oss steg ner.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.


Gud, låt oss känna din Andes ledning,
så att vi vet att din väg vi går.
Låt elden brinna i våra hjärtan,
till dess vi målet når.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.
Text: Hilaire Nikounkou


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar