tisdag 26 juni 2018

Sänd mig ...

Inför Apostladagen
"Säger jag till den ene: Gå så går han". Matt 8:9
Officeren i Kafarnaum hade en rak och enkel erfarenhet av ordergivning.
När han befallde gjorde soldaterna som de var tillsagda. Lydnaden var ingen
diskussionsfråga. På samma sätt kom kallelsen till Herrens apostlar som en
befallning som de själva inte ifrågasatte. Och när han sände dem ut gick de på
hans ord.
Uppdraget har fortsatt genom människor som bejakat Herrens kallelse.
En av dessa sändebud var Nils Bolander, biskop och poet, om kallelsen och
livsuppgiften skrev han:
" Fråga mig inte varför och vart
och hur jag stod upp och gick.
Jag vet bara att allt blev förvandlat och nytt
den gången jag mötte din blick.
Följ mig! - två saliga orosord-
min Gud jag välsignar dem!
De skänkte mig allt som gör livet till liv:
en kamp ett fäste ett hem".


Bön
Himmelske Fader -
ingen är mig närmare än du.
Av dig är jag önskad och älskad,
helt utan förbehåll.
Av dig är jag förstådd längst in i mitt väsens djup,
där jag inte ens själv
kan definiera tankar och känslor.
I dig har mitt liv sitt ursprung,
ty du är livets källa.
I dig får jag vara en fri människa,
som inte behöver fråga efter något annat
än din vilja med mig.
I din närhet klarnar min kallelse dag för dag.
Jag får lämna alla mina misslyckanden åt din kärlek
och gå vidare i de uppgifter du ger mig.
Ur böner från S:t Davidsgården


Psalm 785
Ge oss mod att våga leva.
Ge oss mod att våga älska.
Ge oss mod att våga bära
ett bud och vår Gud och hans Son.


Ge oss kraft att kunna segra
över allt som vill oss binda.
Ge oss kraft att kunna vandra
den väg, som du stakat ut åt oss.


Ge oss tro, som övervinner
allt det falska här i världen.
Ge oss tro att våga leva
var dag hand i hand med Jesus Krist.


Ge oss nåd att kunna lyda
sanningen som inget skyler.
Ge oss nåd att verkligt äga
din frid, o vår Gud, ja, allas Gud.
Text: Kjell Janunger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar