torsdag 28 juni 2018

Guds sändebud ..

Inför Apostladagen
Det evangelium som apostlarna förkunnade betyder "segerbudskap" och
handlar om Jesu seger över det onda till räddning för oss. Det är ett angeläget
budskap. Därför vandrar Guds röst genom historien och han kallar alltjämt
och säger: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" Jes 6:8.


Att vara det gudomliga ordets tjänare - vem vågar? Vilka kontraster: Gud och
mitt liv. Solen och stoftkornet. Men så handlar Gud. Speglar sitt liv i sjaskiga
skärvor. Flyttar in i de små tingen och använder dem och handlar så, när han
hör att vi säger ja till honom. Bo Setterlind skriver i dikten Mästaren:
"Aldrig mer ett ont ord
om trasiga fioler!
En gång hörde jag Mästaren spela
på bara två strängar.
Han stod bland träden
och spelade på sitt älsklingsinstrument,
hymn efter hymn, visa efter visa,
utkristalliserad smärta,
och jag visste: Den fiolen var jag!"
- "Andra skulle inte ha ansett mig värd att spela på men i hans händer dög jag!"


Tänkvärda är också förf. Emil Lidgrens ord:
"Att leva är strid och fara
att leva är storm och brand.
För mej är det nog att vara
ett verktyg i Herrens hand".


Dagens bön
O Gud,
du som sände apostlarna
att vittna om Jesus Kristus,
ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna
ditt evangelium,
så att alla folk får se din frälsning.
Genom din Son Jesus Kristus
vår Herre. Amen


Psalm 95
Ditt verk är stort, men jag är svag
och lätt till jorden böjes.
Mig arme i din tjänst dock tag,
om så din kraft upphöjes.


Mig ödmjukhet och kärlek giv
och trohet intill döden,
och låt mig gå med bud om liv
bland smärtorna och döden.


Till evig tid jag hör dig till
och vill ej mer begära.
Så tag mig, led mig, som du vill,
ditt namn, o Gud, till ära.
Text: Natanael Beskow

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar