onsdag 13 juni 2018

Befrielse genom förlåtelse ...

Inför tredje söndagen efter Trefaldighet


Text: "Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott,
du kastar alla våra synder i havets djup". Mika 7: 19.
Världen är full av ideologier, läror och idéer. Man känner sig tillfreds om man kan
leva i enlighet med reglerna och man blir missnöjd när det inte fungerar. En sådan
effekt brukar kallas skuld och den kan va svår att bära. Vem klarar av att leva upp till
vad de tio budorden fordrar? Det finns igen utom Jesus som har gjort det.
Vi vet att kristendomen inte är en samling bud och regler. Men de har ett bestämt syfte,
de visar oss vårt stora behov av Jesus, som befriaren. Undan för undan visade det sig,
att Jesus verkligen var en befriare.  Han hade befriande ord att säga till dem som var
utstötta och undanträngda ur gemenskapen. Han kunde lösa ur syndens och skuldens
tyranni och ge människor nytt mod och nytt hopp. "Han har kastat våra synder i havets
djup". Exempel: Man har mätt havsdjupet i Marianergraven i Stilla havet till 11.038 meter.
Vi förstår att det är omöjligt att se havsbotten. Det betyder att synderna är borta.
Gud vill befria oss från skulden som oroar och tynger, för att vi ska gå vidare i frimodighet
och befriad glädje. Han lyfter av oss all vår synd och kastar dem i havets djup. Han finns
mitt ibland oss, inom räckhåll för oss. Han finns i sitt ord och i nattvarden. Han vill ingenting
hellre än att få befria oss alla och fylla oss med sin glädje.


Bön
Herre,
när missmodet tränger in i hela mitt väsen,
och allt tycks meningslöst,
när jag dömer mig själv och skulden är stor,
då upprättar du och förlåter.
När jag nu kommer med min stora tomhet,
då tar du din boning i mig.
Jag förstår inte ditt rikes räknesätt,
men jag vill tacka dig av allt mitt hjärta.
Ur böner från S:t Davidsgården


Sång
I havets djup min synd blev sänkt. O evangelium!
Det är som hade Herren tänkt: Jag vill se ut ett rum.
Där synd kan stängas in så väl. Att aldrig mer den når
din själ. Så helt förlåter Gud, Så helt förlåter Gud.
Sionstoner nr 304


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar