fredag 15 juni 2018

Den överraskande nåden ...

Inför tredje söndagen efter Trefaldighet


Text:"Där slösade han bort sin förmögenhet".  Luk 15:11-32
Det handlar inte om pengar. Grundtextens ord talar inte om kapital utan om
"varande, existens, substans". När sonen gick förlorad handlade det om
personligheten, om livssubstansen. Nöden var personlig och gällde hans existens,
hans helhet som människa. Det började med att han tänkte på sin situation och
fann sig själv och fann vägen hem. Han väntade ingen nåd men han fick den ändå
Utan frågor och förebråelser öppnades dörren till hemmet när han kom tillbaka.
Han mötte nåden, den oväntade och oförtjänta. Han kom med bekännelsen: så här
illa är det ställt med mig. Men fadern kysser honom och säger: min son har fått liv
igen.


Dagens bön
Kärlekens Gud,
som aldrig upphör att söka oss,
drag oss upp ur nöd och förtvivlan.
Möt oss med din öppna famn
och bevara oss i tryggheten hos dig.
I Jesu namn . Amen


Psalm 241: 2-3
Ingen herde kan så leta
efter ett förlorat får.
Kan du ana eller veta
hur Guds hjärta för dig slår?
Såg du sorgen i hans blick,
när du bort från honom gick,
såg hans längtan att förlåta,
skulle du av glädje gråta.


Lyssna! Hela änglaskaran
brister ut i glädjerop
när en syndare ur faran
vänder sig till Gud i tro.
När från synd och svek du går,
Gud, din Far, vid dörren står,
väntar dig med öppna armar
och i kärlek sig förbarmar.
Text: Paul Gerhardt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar