måndag 4 juni 2018

Kallelsen till Guds rike ...

Andra söndagen efter Trefaldighet

"Följ mig!" Text: Joh 1:35-46
När Guds Ande kallar och knackar på "hjärtedörren" följer en inbjudan till
det största en människa kan få va med om. När Jesus säger: "Följ mig" kallar
han till livslångt lärjungaskap. Han kallar oss inte till en idyll, han tar oss med
ut i lärjungalivet. Att komma till någon skapar närhet. Då umgås man och lär
känna varandra. Både Jesus och lärjungarna visste att det var nödvändigt.
De måste följa med och se själva. Petrus kunde inte leva på Andreas ord och
inte Natanael på Filippus. De måste själva följa med och se. Det är fortfarande
så. Någon visar på Jesus och säger vem han är. Men det räcker inte. Tro är en
personlig relation, den föds i närhet, aldrig på avstånd. Nu kallar han dej och
mej högst personligt - vid namn och han förväntar sig ett svar.

Bön
Jesus Kristus,
som inbjuder oss att följa dig,
gör oss öppna och beredda
så att vi känner igen din kallelse
och med förtröstan tar emot det liv
som du ger oss i ditt rike
nu och i evighet. Amen

Psalm 225
Jesus är ute och söker.Vem skall han finna i dag?
Vem skall i dag honom svara: Herre, du ser: här är jag.

Han sin förlåtelse ger dig när du din synd honom ger.
Då blir du hans. Från hans kärlek inget kan skilja dig mer.

Fly inte, göm dig ej längre du som så ofta har flytt.
Stanna, bli stilla för Jesus. Allting kan han göra nytt.

Låt honom ta dig vid handen, följa dig ända tills du
är hos din Fader som länge väntat och väntar ännu.

Jesus är ute och söker, stannar och böjer sig ner,
säger mitt namn, och jag svarar: Herre, åt dig jag mig ger.
Text:Anders Frostenson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar