lördag 16 juni 2018

Du som i kärlek sökte mig ...

Tredje söndagen efter Trefaldighet
Psaltarpsalm
Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat.
Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar.
Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga.
Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar.
Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust..
Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp.
Jag har gått vilse som ett bortsprunget får.
Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.
Psaltaren 119:170-176


Psalm 242: 2,3,5
Jag efter mycket sökt och letat.
men sent och sällan efter dig.
Så länge har min kärlek tvekat,
fast du så högt har älskat mig.
Jag blygs för dagarna som flytt
och ber dig: gör mitt sinne nytt!
Den sällhet världen gav att skörda
var bara bländverk, slaveri.
Men du har tagit av min börda
och rest mig upp och gjort mig fri.
Den falska frihet som mig band
i ljuset av din blick försvann.
Jag vill dig alltid vara nära,
du som i kärlek sökte mig.
Låt mig få sjunga till din ära
och i min glädje prisa dig.
Jag vill dig alltid höra till,
jag vet att du mitt bästa vill.
Text: Angelus Silesius

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar