tisdag 12 juni 2018

Befrielse och glädje ...

Inför tredje söndagen efter Trefaldighet
Text: Luk15:1-7
Det handlar om befrielse och glädje i söndagens evangelium. Glädjen är
sådan att den måste delas med grannar och vänner. Med denna liknelse vill
Jesus visa på Guds kärlek till oss, vilket är det genomgående temat i texten.
Allt handlar om detta: hur "det förlorade" kommer tillbaka. Kärleksmotivet och
glädjemotivet går hand i hand i liknelsen. Poängen är Guds glädje över den som
omvänder sig. För sina motståndare talade Jesus om en glad Gud, om fest och
glädje i himlen när någon återvänder.
Herden var inte intresserad av varför fåret kom bort, han vet att ett fattas och att
det inte mår bra. Ett ensamt får klarar sig inte. När han väl funnit det bortkomna
fåret lyfter han upp det på axeln. Guds glädje är helt beroende av att de som gått
bort ifrån honom hittar hem. De nittionios trygghet, att så många är i säkerhet är
inte nog. Det anmärkningsvärda är att förlusten är relativt liten - i förhållande till
vad han har kvar och att herden ändå är så upptagen med att finna det enda.
Gud vill att det förlorade till varje pris skall räddas, därför att de är älskade.
Vad vill då Jesus lära oss med denna liknelse? Jo, att han är en ivrig sökare för
att finna oss och att han söker driven av kärlek.
Dagens bön
Kärlekens Gud,
som aldrig upphör att söka oss,
drag oss upp ur nöd och förtvivlan.
Möt oss med din öppna famn
och bevara oss i tryggheten hos dig.
I Jesu namn. Amen
Psalm 704
Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar.
Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut.
Den är ny varje morgon, ny varje morgon.
Stor är din trofasthet min Gud, stor är Din trofasthet.
Text: Edit McNeillInga kommentarer:

Skicka en kommentar