onsdag 6 juni 2018

Kallad av nåd ...

Inför andra söndagen efter Trefaldighet


Att öppna sig för Guds kallelse handlar om att ta sig själv på allvar.
Det betyder att ställa sig frågan var man har sina fästen och vad man
egentligen lever på och av. Det finns ett nålsöga som vi måste igenom
för att uppnå denna frihet som innebär att man själv öppnar sitt hjärta
för nådens budskap.
Matteus är ett exempel i Mark 2:13-17. En dag blev vändpunkten i
Matteus liv. Han satt vid sitt arbete i Tullhuset. Då hörde han plötsligt
en röst, fast och bestämd men fylld av innerlig kärlek: "Följ mig!"
Då följde Matteus med Jesus. Han hade gjort sitt val och funnit
livsglädjen. Jesu ord är framför allt glädjens budskap. Vad Jesus än
gick under sitt jordeliv förmedlade han glädje, uppmuntran, tröst,
förståelse och förlåtelse.  


Bön
Herre Jesus Kristus -
Tack för att din kärlek
kan lösa upp knutar
och lossa spärrar,
som hindrar mig
att vara äkta och hel.
Du vill min totala frigörelse.
Jag vill överlämna mig
i dina varsamma händer.
Ur böner från S:t DavidsgårdenPsalm 222
Just som jag är, ej med ett strå av egen grund att bygga på,
blott därför att du dog för mig, jag kommer, o Guds Lamm, till dig.


Just som jag är jag kommer nu, mitt hjärtas nöd den känner du:
ett fläckat liv, en sargad själ, du vet det, o Guds Lamm, så väl.


Ej egen kraft, ej makt, ej guld betala kan min syndaskuld.
Du dog för mig, det priset var. I dig Guds Lamm, jag frälsning har.


Just som jag är tag mig emot. Jag böjer mig invid din fot.
Blott därför att du dog för mig, jag kommer nu, Guds Lamm, till dig.
Text: Charlotte ElliotInga kommentarer:

Skicka en kommentar