torsdag 15 mars 2018

Tema: Tro och tillit ...

Jungfru Marie Bebådelsedag

För Marias tro och lydnad prisar vi henne salig. I tron delar vi saligheten med Maria.
Därför att saligheten hör ihop med tron finns den redan nu. Inte främst som en känsla
att leva på, utan som en närhet att leva i, trons närhet till Jesus. I relationen till honom
finns det mycket som vi delar med Maria.

Maria inbjuder oss att tillsammans med henne sjunga salighetens lovsång inför Guds tron.
Hon undrar över Guds väldiga gärning, men hon tar med sin undran i sitt jubel.
Också detta får vi dela med Maria. Saligheten föder lovsång och hör samman med tron.
Lovsången är trons svar på  Guds under.

Text: "Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare".

Bön
O Gud, du som sände din ängel
med bud till Maria,
lär oss av henne att lyssna i tro,
så att vi kan prisa dina mäktiga verk.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Psalm 935 vers 1-3  Psalmer i 2000-talet
Vi sjunger med Maria på denna glädjens dag
en lovsång till Guds ära för allt vad han oss gav,
ty heligt är hans namn, ja, heligt är hans namn.

Hans arm är stark och mäktig mot övermodets män,
men för de små och ringa är han en far och vän,
ty heligt är hans namn, ja, heligt är hans namn.

De hungrande får gåvor, de rika skickas bort,
de härskande förlorar, de stoltas tid är kort,
ty heligt är hans namn, ja, heligt är hans namn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar