onsdag 21 mars 2018

Tema: För oss ...

Palmsöndagen
"Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden". Matt 21:9

Bön
För oss, för att vi skulle få frid,
blev straffet lagt på dig, o Jesus.
Din lidandesvecka blev vår stilla vecka.
Dina vandringar mellan det vänliga hemmet i Betania
och den fientliga staden blev till vår stilla kyrkogång.
De skärande missljuden från korsfästrop och hädelser
blev till våra stilla passionspsalmer.
För oss, före oss har du varit i Getsemane och på Golgata,
för att vi i vår ångest och våra kval
aldrig skulle vara ensamma.
För oss lät du löften om uppståndelsen
lysa genom lidandesveckan.
Från graven gick du före de dina till Galileen,
och från den synliga världen gick du före oss
in i själva himmelen för att bereda oss rum och evig härlighet.
Pris vare dig, o Jesus.
Anders Blomquist, Bearbetad

Psalm 135
Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider.

Se, vi går upp till Jerusalem. Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill, den smärtfyllda kalken smaka?

Se, vi går upp till Jerusalem, till Frälsarens kors och pina,
till Lammet, som offras för världens skuld, för dina synder och mina.

Se, vi går upp till Jerusalem, till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är, där skall vi med honom vara.
Text: Paul Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar