lördag 17 mars 2018

Tema: Magnificat - Marias lovsång...

Jungfru Marie Bebådelsedag

Maria sjunger med trons förundran över Herrens storhet. Berättelsen om Maria börjar med en
häpen förundran: Hur skall detta ske? Och den slutar med hennes stora Magnificat,sången om
Guds gärning i Kristus.

Det är kännetecknet på trons förundran, att den är omsluten av tacksamhet och lovsång.
Maria har lärt oss vad den himmelska glädjen är: en glädje över frälsningen och över Jesu
närhet.Det är en glädje över att Gud förenar sig med sin skapelse. Det är en glädje som
uppfyller livet och som  omsluter vår förundran och låter oss leva i trygghet och tacksamhet.

Magnificat - Marias lovsång
"Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare:
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla
släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn
är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från
släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som
har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer
de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta
bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till vår fäder: att förbarma
sig över Abraham och hans barn till evig tid".
Luk. 1:46-55 

Bön
O Maria, lär mig dina sånger
lär mig älska honom som har vandrat
genom död och grav till ljusets rike.
Du vare lovad Kristus.
B G Hallqvist 1978


Psalm  935 vers 4-6
Han håller sin löften, han är förbundets Gud,
och därför med Maria vi höjer lovets ljud,
ty heligt är hans namn, ja heligt är hans namn.

Och överallt där kyrkan församlas på vår jord
Maria prisas salig, som trodde på hans ord,
ty heligt är hans namn. ja, heligt är hans namn.

Så sjung med oss, Maria, som hörde ängelns bud.
Med dig skall alla släkten i jubel prisa Gud,
ty heligt är hans namn, ja, heligt är hans namn.

Psalmer i 2000 talet
Text: E Skeie och Catharina Broome' 1984
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar