tisdag 20 mars 2018

Tema: Stillhet och eftertanke ...

Palmsöndagen
Denna söndag inleder Stilla veckan, som också har andra namn. I engelska kyrkan kallas
den för Heliga veckan, och i den ortodoxa kristenheten använder man namnet Stora veckan
Stilla veckan är den sista delen av passonstiden, den tid som sträcker sig från palmsöndagen 
till påskafton.
Palmsöndagens berättelse om intåget i Jerusalem handlar - under den glada ytan - om Jesu
kamp med sin uppgift. Jesus blir mottagen med jubel- men han visste redan då att hyllningarna
skulle förvändas till hot och hat bara några dagar senare. Hans stora uppgift gick mot fulländning.
Berättelsen om Jesu ankomst till Jerusalem är inte en berättelse om hjältemod utan om en man
som visste vad han måste och som tvingade sig själv att göra det. Han gav inte upp sin trohet
mot Gud. På den väg som började när han föddes i Betlehem är det nu bara ett kort stycke kvar.
Text: Luk 19:28-40

Bön
Evige Gud, vi tackar dig
för att din Son blev människa
och tog på sig förnedring och lidande
ända till döden på korset.
Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad
och låt oss med honom uppstå till evigt liv.
Genom Jesus Kristus vår Herre.
Amen

Psalm
Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem.
Han gick med sina vänner som skulle svika honom snart.
Han gjorde det för dem. Han gjorde det för dem.

Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem.
Där blev han slagen, hånad och törnekrönt av fienden.
Han teg och led för dem. Han teg och led för dem.

Han gick den svåra vägen. Han bar sitt eget kors.
Han bad: "Min Gud, förlåt dem." Han led och dog på Golgata.
Han gjorde det för oss, för alla och för oss.
Britt G Hallqvist 1975

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar