fredag 9 mars 2018

Bröd som ger världen liv

Midfastosöndagen

Bibelord: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra,
och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta". Joh 6:35

Det är jordens bröd till kroppens liv. Det är brödet som vi tar i våra händer dag efter
dag, ur den säd som vi sår och skördar. För det brödet tackar vi skapelsens Herre och
ber honom välsigna det.

Mannat i öknen lär oss sambandet. Det var bröd från himlen för att Guds folk skulle leva.
Mannat var en förebild. Jesus säger det själv. Jag är brödet från himlen som blir ett bröd
på jorden, vetekornet som måste dö för att bli bröd som ger världen liv.

Så tar sig Jesus an hela människan. Han tar jordens bröd i sin händer: människan är inte
bara själ, hon behöver mat för sin kropp. Han delade ut livets bröd: människan är inte
bara kropp, hon behöver mat för sin själ. Därför gav han sig själv. "Jag är livets bröd".

Bön
O du som blev svar på vår bön,
ett bröd för vår hunger,
hjälp oss nu att vara ditt svar
till dem som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet -
ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Psalm
Du som gick före oss
längst in i ångesten,
hjälp oss att finna dig,
Herre i mörkret.

Du som bar all vår skuld
in i förlåtelsen,
du är vårt hjärtas fred,
Jesus, för evigt.

Du som med livets bröd
går genom tid och rum,
giv oss för varje dag,
Kristus, det brödet.

Du som går före oss
ut i en trasig värld,
sänd oss med fred och bröd,
Herre, i världen.

Text: Olov Hartman 1968

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar