onsdag 14 mars 2018

Maria en förebild ...

Jungfru Marie Bebådelsedag

Maria en förebild i att lyssna
Till ängelns budskap.Till den gamle Symeon i Templet. Maria lyssnar och begrundar.
Hon förstår inte allt hon hör, men hon gömmer det i sitt hjärta. Jag tror att ängelns ord:
 "Var inte rädd Maria", följde henne genom livet. I dessa ord anade hon Guds kraft som
skulle uppfylla henne.

Maria en förebild i lydnad
När ängeln kom till Maria med kallelsen från Gud, så kom han inte till en passiv person
utan egen vilja. Maria visste inte hur Gud tänkte handla, hon förstod inte konsekvensen av
sitt  ja. Hon ställde inga villkor, krävde inga försäkringar eller löften för sitt ja.
Hon sa helt enkelt till ängeln: " Jag är Herrens tjänarinna".

Maria en förebild i lovsång
När Maria mötte sin släkting Elisabet fylldes hon av glädje och sjöng en lovsång.
Hon prisar Gud för hans storhet och helighet, hans makt och trofasthet.
Hon är uppfylld av glädje över att få bli Herrens tjänare. Lovsången är hennes svar
på Guds väldiga gärningar.

Vad kan vi lära av Maria?
Jo - att i tillit öppna oss för Gud
    - att i villkorslös överlåtelse säga ja till Guds plan med oss.

Text: " Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt". Luk.1:38

Bön
Gud du använde den unga Maria i
din tjänst, som mor till Jesus.
Du gav henne mod att säga ja,
du gav henne kraft att våga.
Hon sjöng ditt lov med starka toner
när hon berättade om härskarna
som du störtar och om de anspråkslösa
som du lyfter upp.

Lär mig Gud,
din grammatik, ditt mönster.
Tag mig i anspråk
och ge mig den kraft jag behöver.
Låt mig få sjunga ditt lov
som Maria
med ditt budskap
till dagens samhälle.

Psalm 480
Var hälsad Herrens moder, o Maria!
 Högtlovade på jorden, o Maria.

Du goda Jesu moder, o Maria!
I nödens stund den trogna, o Maria!

Du födde ljuset i vårt liv, o Maria!
Din lydnad är vår förebild, o Maria!
Text: Bo Setterlind

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar