måndag 26 mars 2018

Tema: Den heliga måltiden ...

Inför Skärtorsdagen
Kvällen före sin död gav Jesus oss den heliga måltiden - nattvarden. Vid nattvardsbordet
får vi ta emot Guds kärlek i form av bröd och vin. Vid den första nattvarden samlades
Jesus och hans lärjungar runt ett bord för att äta tillsammans, precis som de gjort många
gånger tidigare. Brödet de åt var påskens osyrade bröd, ett bröd som hade en stark innebörd
för lärjungarna.
Det osyrade brödet var en påminnelse om en tid när deras folk fick fly från slaveri och
förtryck men blev befriade av Gud. Brödet var en symbol både för utsatthet och upprättelse,
mörker och hopp. Denna heliga måltid väljer Jesus för att visa sin kärlek till oss människor.

Text: 1Kor 11:23-25

Bön
Gud, kvällen före sin död
gav Jesus oss den heliga måltiden.
Det var en stor gåva till Jesu vänner i alla tider.
Genom alla tider har de älskat denna gåva,
firat denna måltid, ätit och druckit.
Välsigna oss och låt oss får fira denna måltid
ofta framöver. Det är en måltid för livet,
även om Jesus instiftade den alldeles före sin död.
Lär oss att fira denna måltid efter ditt sinne
så att vi får ana hemligheten
att Jesus förenas med vårt liv
och blir ett med oss.

Psalm 393
Du öppnar, o evige Fader, i Kristus din famn
mot dem som församlas i längtan och bön i ditt namn.

Du gläder och stärker vår själ med förlåtelsens ord,
med drycken som släcker all törst, och med bröd från ditt bord.

Du gör oss till ett med varandra kring altarets rund,
till ett med din Son i din lidande kärleks förbund,

till ett med de trogna, som nu i din härlighet bo,
i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro.

En gång alla släkten och folk böjer knä för din tron,
till dig och till Sonen och Anden höjs lovsångens ton
Text: A Frostensson 1936


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar