måndag 12 mars 2018

Guds mäktiga verk


Jungfru Marie Bebådelsedag

Hur ska detta ske?
Maria skall bli redskap för Jesu födelse och människors frälsning.
Maria var den första som förundrade sig över detta men inte den sista.
Vi accepterar det vanliga, det som ofta upprepas, men står undrande inför det unika.
Det unika är vi frestade att förneka just därför att det är unikt. Men för den som tror på
Guds löften blir undret oundvikligt.
Kristenheten tror ju att Gud är Gud. Därför bekänner vi frimodigt att Jesus Kristus är
avlad av den heliga Anden och född av jungfru Maria. Det som sker med Maria lägger
grunden för vår frälsning.

Söndagens text: Luk 1: 26-38

Bön

Gud som är alltings ursprung,
vi tackar dig som utvalt Maria
till mor åt världens Frälsare.
Fyll oss med din nåd
så att vi, liksom hon,
säger ja till din heliga vilja.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

Meditation

"Det finns en mening som är större än min egen,
och jag finns till i ett sammanhang som är större än jag själv.
Det ger en väldig trygghet. Gud hade en mening med Marias liv -
och Gud har det med ditt och mitt liv också."
Caroline Krook


Psalm 481 vers 1,3-4

Alla källor springer fram i glädje när Maria sjunger om sin Herre,
och hon böjer sig i tro och tillit. Du vare lovad Kristus.

Han som tronar i sin höga himmel blir ett litet svagt och värnlöst foster.
Så har nådens under skett på jorden. Du vare lovad Kristus.

O Maria, lär mig dina sånger! Lär mig älska honom som har vandrat
genom död och grav till ljusets rike. Du vare lovad Kristus.

B G Hallqvist 1978

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar