fredag 11 november 2016

Vaka, bed, min själ!

Psalm 566 vers 1,3,6

Vaka, själ, och bed
och till strid dig red.
Räds att frestarn lägger  snaran
där du minst förmodar faran:
sådan är hans sed.
Vaka, själ, och bed!

Vaka, bed, min själ,
bli ej tingens träl.
Låt ej världen dig bedraga.
Vad som där dig kan behaga
är ett flyktigt väl.
Vaka, bed, min själ!

Vaka, bed och strid
än en liten tid.
Snart ditt Kanaan skall hinnas,
kronan räckas, palmen vinnas
i en evig frid.
Vaka, bed och strid.
            ...
Text: Johan Olof Wallin 1816
Bearbetad: Anders Frostenson 1979
Musik: Adam Drese 1698

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar