onsdag 16 november 2016

Ljus av ljus ...

Psalm 488

Ljus av ljus, o morgonstjärna,
Kristus, sanna ljus och dag,
nu vi ser den solen gärna
framgå efter ditt behag
som med rosenstrålars färg
målat himmel, hav och berg,
morgon över jorden tänder
och till dagens värv oss sänder.

Låt din Andes morgonstrimma
skina i vår mörka själ.
Låt oss i ditt ljus förnimma
vad som är vårt sanna väl.
En beständig tro oss giv
och det ondas makt fördriv.
Kraft och glädje oss förläna
att din goda vilja tjäna.

Styrk din kyrkas svaga skara
med den gyllne fridens band
och för allting ont bevara
hus och hem och fosterland.
Avvärj tvedräkt, split och strid,
främja enighet och frid.
Övervåld och skräck förjaga
och i mildhet oss ledsaga.

Låt vår lampas olja brinna
när du dömer världen vid.
Låt oss rätta vägen finna
denna korta vandringstid,
att vi genom sorgens dal
till din ljusa fröjdesal
och vårt rätta hem kan föras.
Där skall evig lovsång höras.
                  ...
Text: Martin Opitz 1634, tysk professor
Bearbetad: Karl- Gustaf Hildebrand 1984, professor, Uppsala
Musik: Johann Schop 1642, tysk musiker, Hamburg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar