måndag 7 november 2016

Nu kommer glädjens timma ...

Psalm 316

Nu dagen är till ända
och natten förestår.
Håll era lampor tända
när timmarna förgår.
Långt innan morgon bräcker
skall allt bli uppenbart.
Se till att oljan räcker:
vår brudgum kommer snart.

Nu visa jungfrur, vaka
att honom ta emot.
Stor sällhet skall ni smaka
med sång och jubelrop.
Till brölloppsfesten stundar,
se, porten öppnad är,
och väktarna förkunnar
att brudgummen är här.

Nu kommer glädjens timma,
och efter kors och kval
skall fröjdefacklor brinna
i Herrens bröllopssal.
Och den som i förbidan
har hållit fast sin tro
skall snart vid Lammets sida
stå inför Faderns tron.

O Jesus, du min längtan,
låt mörkret bli till ljus,
och stilla all min trängtan
i glädje utan slut.
Jag vet att du skall komma
i min förlossnings tid
och ge åt dina fromma
en oförgänglig frid.
               ...
Text: Laurentius Laurentii 1700, organist, Bremen
Bearbetad: Karl G Hildebrand 1978, professor och författare, Uppsala
Musik: Melchior Teschner 1614, präst och kantor, FraustadtInga kommentarer:

Skicka en kommentar