torsdag 10 november 2016

Trons kamp ...

Psalm 567

Upp. kristen, upp till kamp och strid!
Gå dit Anden sänder,
och mot de makter väpna dig,
som rätt i orätt vänder.
Om du med allvar kämpa vill,
så hör du Herren Jesus till.
I honom är vår seger.

Här gäller liv, här gäller död,
och vill du livet vinna
så strid! I Gud, som striden bjöd,
du kraft och hjälp skall finna.
Men skyr du mödan feg och svag,
så förestår dig nederlag
och fångenskap och döden.

Tag tron som sköld, bind Andens svärd,
o kristen, vid din sida
och mot all ondska i vår värld
med allvar gå att strida.
Den intill döden trofast är,
han en gång livets krona bär,
som Herren Jesus giver.
                ...
Text: Johan Åström 1816, kyrkoherde i Simtuna
Bearbetad: Anders Frostenson 1977, 1986
Musik: Tysk folkvisa Wittenberg 1533

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar