onsdag 2 november 2016

De skall möta den levande Heren ...

Psalm 172

De skall gå till den heliga staden,
de skall samlas i himlen en gång.
De skall häpna gå in genom porten
till en okänd värld,
till ett annat liv.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny jublande sång.

De skall minnas den grönskande jorden
och de somrar som blommade där.
De skall glömma det onda och svåra
i en gammal värld,
i ett svunnet liv.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.

De skall möta de trofasta vänner
som de miste på jorden en gång.
De skall leka med änglar och helgon
i Guds paradis.
De skall dansa där.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny jublande sång.

De skall möta den levande Herren,
de skall se honom sådan han är
och förvandlas i ljus till hans likhet.
Deras hopp han var,
deras liv han är.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.
                         ...
Text: Britt G Hallqvist 1976, författare och översättare, Lund
         vers 4 Oscar Ahlén 1984, kyrkoherde, Kvillinge
Musik: Egil Hovland 1976, organist och tonsättare, Norge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar