lördag 19 november 2016

I ditt domslut fria mig ...

Psalm 356

Nämn mig Jesus, han är livet,
han är min rättfärdighet.
Han sitt liv för mig har givit,
mig förvärvat salighet.

Egen fromhet intet gäller
inför den som hjärtat ser,
mänsklig visdom icke heller
tröst och frid i själen ger.

Intet annat än allena
Jesu nåd, förtjänst och blod
kan från all min synd mig rena,
göra saken för mig god.

Milde Jesus, nådens källa,
du mitt liv min salighet,
låt i domen för mig gälla
din förtjänst och helighet.

Döm mitt hjärta här i tiden,
innan världen döms av dig;
och när tiden är förliden,
i ditt domslut fria mig.
                ...
Text: Matteus G. Hehl 1750, tysk präst
Översättning: Peder H. Syréen 1826,
                       bokhandlare, Karlskrona
Bearbetad: Wilhelmina Söderström 1907,
                  lärare och författare, Stockholm
Musik: Herrnhut 1735/ Berlin 1786

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar