söndag 13 november 2016

Herre, när din dag är inne ...

Psalm 174

Herre, när din dag är inne
uppenbarar du ditt rike,
och i klarhet får vi skåda
hela skapelsen befriad.
Vi skall se dig som du är.

Nådens rike, dolt i världen,
stiger fram i ljus och lovsång.
Jordens smärta är besegrad.
Dödens makt är övervunnen.
Vi skall se dig som du är.

Medan dagen ännu dröjer
är ditt rike redan bland oss,
dolt som vatten under jorden,
dolt som vind i trädets krona,
tills vi ser dig som du är.

Du är med oss som du lovat.
Hjälp oss leva i din närhet.
Gör vår väntan till en gärning
som bereder dagens ankomst,
då vi ser dig som du är.

Här går allt vårt eget sönder,
men vi hör ditt ord och löfte.
Här har döden ännu makten,
men din Ande tänder hoppet
att få se dig som du är.

Herre, låt ditt rike komma.
Din är makten. Din är äran.
Din är domen. Din är nåden.
Halleluja! Allt fullbordat!
Vi skall se dig som du är.
                  ...
Text: Svein Ellingsen 1976, författare, Norge
Översatt: Olle Nivenius 1980, biskop i Lund
Musik: H Gullichsen 1976, organist och tonsättare, Norge


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar