fredag 18 november 2016

Guds Son en gång i morgonglans ...

Psalm 490

Guds Son en gång i morgonglans
skall åter komma hit,
och alla ängslans skuggor flyr
och världens fylls av liv.
Han är densamma som han var,
men klädd i härlighet.
Med solens krona blir han krönt
och stjärnors diadem.

Och klarare än påskens ljus,
då han steg ur sin grav
och krossade det ondas makt
och dödens udd bröt av,
ja, klarare än påskens sol
är Herrens härlighet
när han på skyar kommer hit
och alla honom ser.

Guds Son en gång i morgonglans
skall komma hit igen.
Hans stora dag, låt oss med bön
och tro påskynda den.
Guds Son skall komma.
Allt som dolts skall då bli uppenbart.
Vi väntar, ropar med hans folk:
Kom, Herre Jesus, snart!
                  ...
Text: Grekisk, John Brownlie 1907,
         pastor i skotska frikyrkan, översättare
Bearbetad: Anders Frostenson 1984
Musik: Engelsk 1785

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar