onsdag 28 september 2016

O Guds kärlek, dina höjder ...

Psalm 86

O Guds kärlek, dina höjder ingen jordisk kärlek når.
Kom och tag din boning bland oss, fast det här är trångt och lågt.

Jesus, gränslös är din frälsning, den barmhärtighet du ger.
Kom och var hos dem som ängslas. Bara du kan ge oss fred.

Dig skall vi välsigna, tjäna såsom dina änglar gör,
tacka, bedja, återspegla i vårt liv din kärleks glöd.

Skapelsen skall nå fulländning genom oss och våra liv,
när vi tar emot den frälsning som förvandlar oss till dig.

Vi från klarhet går mot klarhet, tills vi famnas av ditt ljus
i förkrossad gråt, i salig lovsång inför dig, o Gud.
                                     ...
Text: Charles Wesley 1747, engelsk pastor
Översättning: Anders Frostenson 1969
Musik: Engelsk folkmelodi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar