fredag 23 september 2016

Lyssna till hans röst ...

Psalm 229:2-5

I Adam är vi alla ett, och Adams svek var vårt.
Vi gömde oss bland Edens träd när Herren sökte oss.

Vi flydde, och då kom vi bort från Gud och från varann.
Vår egen väg vi ville gå. Blott ensamhet vi fann.

Du med din kärlek oss har sökt. Du oss din Son har gett.
Så hjälp oss lyssna till hans röst och lyssnande bli ett.

Det är ej vi som älskat dig, men du som älskat oss.
Och Jesus, världens ljus, kom hit till frälsning, ej till dom.

O Gud, du skapat oss till dig, förlåt vår skuld, vårt svek.
Låt bot bli lovsång, död bli liv. Låt blinda ögon se.
                                      ...
Text: Martin H. Franzmann 1961, amerikansk teolog och författare
Bearbetad: Anders Frostenson 1978
Musik: Folkmelodi från Dalarna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar