tisdag 27 september 2016

Med änglarna vi sjunger ...

Psalm 78

O Jesus Krist, dig till oss vänd,
din helge Ande till oss sänd,
vårt lov och våra böner hör
och själv på livets väg oss för.

Låt våra läppar prisa dig,
din nåd i oss låt visa sig.
Ja, stärk vår tro, upplys vår själ
din sannings ord att lära väl.

Med änglarna vi sjunger här:
Gud helig, helig, helig är.
I hoppet sjunger vi med dem
vår sång hos dig i himmelen.

O Fader, Son och Ande bliv
hos oss med kärlek, ljus och liv.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet.
                 ...
Text: Okänd tysk författare 1648
Översättning: Johannes Gezelius 1695, biskop i Åbo
Bearbetad: Per Olof Nisser 1983, domprost i Linköping




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar