måndag 26 september 2016

Gud låter sina trogna här ...

Psalm 167

Gud låter sina trogna här allt gott av nåd erfara,
och budskap om hans kärlek bär mång tusen änglars skara.
Så sjung av hjärtat och var glad:
Guds änglar från vår barndomsdag oss följer och bevarar.

De låter oss Guds vägar se och alltid kring oss vakar.
De skyndar att sin hjälp oss ge mot dem som vill oss skada.
Så sjung av hjärtat och var glad:
Guds änglar från vår ungdomsdag oss skyddar i all fara.

På vägen de oss leder så att vi vår fot ej stöter,
att utan rädsla vi kan gå när allt slags ont oss möter.
Så sjung av hjärtat och var glad:
Guds änglar intill ålderns dag oss följer och oss stöder.

Med vänlig hand, fast inte sedd, de mörkrets makt förjagar.
De håller tröstens kalk beredd när ångest oss försvagar.
Så sjung av hjärtat och var glad:
Guds änglar oss på dödens dag till himmelen skall taga.

Kom mild och god till oss när vi med döden måste strida,
och giv oss, Herre, då den frid som världen ej kan giva.
Med tack och lovsång låt oss snart
få möta himlens stora dag. Därom vi, Gud, dig beder.
                                     ...
Biskop Jesper Svedberg är känd för sina änglapsalmer.
Denna psalm är skriven av honom. Den har fem verser,
de fyra första har sin motsvarighet i en tysk psalm av
Georg Reimann, professor i Köningsberg.
Den femte versen är en nydiktning av Svedberg.
Johan Olof Wallin har bearbetat den och han gav psalmen
ett omkväde i slutet av varje vers. Där nämns de olika åldrarna
i en människas liv.
Anders Frostenson har bearbetat psalmen för 1986 års psalmbok
och han behöll det wallinska omkvädet.

Musik: Tysk folkvisa från WittenbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar