fredag 21 mars 2014

O, vilket djup

En av de översättningar som Britt G Hallqvist bidrog med i 1986 års Psalmbok är Psalmen 285.
"Det finns djup i Herrens godhet".
Psalmen är skriven av Fredrik W Faber, som var präst i England,
och det är hans psalmtext som Britt G översatt.

Psalmen ger uttryck åt en ljus gudsförtröstan. Det talas om Guds nåd och nyskapelse.
Översättningen följer originalet i de fyra första raderna.

Det finns djup i Herrens godhet,
och dess gränser inger ser.
Det finns värme i hans domslut
mer än någon frihet ger.
Det finns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.

De två sista raderna är Britt G:s egna, liksom den sista versen;
Gud, för uppbrott och förvandling
lär oss glömma bort vårt jag.
Driv oss ut att bygga broar.
till en okänd morgondag.

Det är översättarens egna formuleringar,
som har gett den svenska texten originalitet och substans.

Det finns djup Herrens godhet,
och dess gränser ingen ser.
Det finns värme i hans domslut,
mer än någon frihet ger.
Det finns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.
Det finns glädje bortom graven
och en framtid full av sång.

Det finns nåd för nya världar,
mycket större än den här,
nya skapelser och tider,
nåd för allt som blir och är.
Det finns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.
Det finns glädje bortom graven
och en framtid full av sång.

Gud för uppbrott och förvandling
lär oss glömma bort vårt jag.
Driv oss ut att bygga broar
till en okänd morgondag.
Det finns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.
Det finns glädje bortom graven
och en framtid full av sång.


O, vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!
Romarbrevet 11:33

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar