fredag 16 december 2016

Maria ett föredöme ...

Maria ett föredöme i lovsång

När Maria hade fått Guds kallelse ville hon dela sin glädje med någon.
Hon gick till sin släkting Elisabet, som ju också väntade barn.
Vilken glädjerik stund när de två möttes!
   Elisabet fylls av helig Ande och Maria brister ut i en jublande lovsång!
   Hon prisar Gud för hans storhet och helighet, hans makt och trofasthet.
   Hela Marias varelse är vänd mot Gud, hela hennes väsen är uppfyllt av glädjen
   över att få vara Herrens redskap.

Bo Setterlind skriver:
"Du goda Jesu moder, o Maria!
 I nödens stund Den trogna, o Maria!
 Du födde ljuset i vårt liv, o Maria!
 Din lydnad är vår förebild, o Maria!"

Hon födde ljuset i vårt liv. Jesus sa: "Jag är världens ljus"
Johannes säger om honom: "Det sanna ljuset som ger alla människor ljus, skulle komma
i världen". Det skedde så.

Vad lär vi oss då av Maria?
Jo - att i en förtröstan öppna oss för Gud,
    - att i en villkorslös överlåtelse säga "ja" till Guds plan med oss.

Psalm 479

Jungfru Maria, jungfru Maria
min Herres mor
vandrade varligt med barnet i famnen
till kyrkans kor.

Jungfru Maria, jungfru Maria
bar världens ljus.
Lyfte det i sina händer och bar det
till Herrens hus.

Evigt det ljus som jungfru Maria
till templet bar,
lyser för folket som vandrar i mörkret
med låga klar.

Psalmtext: Eva Norberg 1957

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar