måndag 26 december 2016

Ett glädjerikt budskap !

"Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
 I dag har en Frälsare fötts åt er." Luk.2:10-11

En glädje erbjuds åt alla folk och glädjens hemlighet och förverkligande är Frälsaren
som blivit född åt alla människor i alla tider och i alla förhållanden.
Änglarna hade verkligen anledning att sjunga:
"Ära åt Gud i höjden och frid på jorden".

Vad evangeliet om Jesus egentligen handlar om är att Gud har sänt sin Son till världen
för rädda den. Han har kommit för att, som Jesus själv säger i sin första predikan i
synagogan i Nasaret: "frambära ett glädjebud till de fattiga, förkunna frihet för de fångna
och syn för de blinda".
Budskapet innebär att vi får möta en som inte vill trampa ner utan lyfta upp, inte såra och
skada, utan hela och förbinda, inte ställa omöjliga krav, utan istället öppna famnen.
Detta är evangelium, den sanna bilden av budskapet om Jesus. Han finns mitt ibland oss,
inom räckhåll för oss.

Julbudskapet berättar för oss om ljuset som tänds i mörkret, om Guds villkorslösa kärlek,
som aldrig överger oss utan kommer och delar alla livets villkor med oss och att Gud möter
oss i det barn, som vi alla bär inom oss, det barn som på samma gång är starkt och sårbart.
Vilket glädjerikt budskap !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar