söndag 11 december 2016

Jesus kommer med frid ...

En dag kom Jesus till Johannes. När Johannes fick se honom, sa han avvärjande:
- Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Men Jesus svarade honom och sa:
- Låt det nu ske, ty vi bör på detta sätt uppfylla all rättfärdighet.
De steg ner i Jordan och vad som då hände beskriver Markus i sitt evangelium:
- Vid en tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes.
  När han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom
 som en duva. Och en röst hördes från himlen:
- Du är min älskade son, du är min utvalde. Mark 1:9-11.
I och med dopet i Jordan händer något avgörande. Snart är Jesus inte längre en okänd snickare
från Nasaret. Under några år framåt lever han mitt bland människorna. Vad han säger och gör, kommer att förändra världen och ge mening åt livet för miljoner och åter miljoner människor
genom tiderna.
Jesus är en fridsfurste. Han tar inte till svärd utan stiftar frid och vägleder med vishet.
Han är mild, barmhärtig och ömsint.
- Ett brutet rör skall han inte sönderkrossa och en tynande veke skal han inte utsläcka.
  Jesaja 42:3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar