onsdag 14 december 2016

Maria ett föredöme ...

Ängeln säger till Maria att hon funnit nåd hos Gud. Det är svindlande att tänka vilket stort
förtroende Gud har för Maria. När Jesus hade fötts är han som alla spädbarn fullkomligt
utlämnad åt Marias kärlek. Tänk vilken uppgift.
Bo Setterlind skriver:
"Att vara Maria
att ta i famn
att hålla evigheten
på sin arm
O, soluppgång
i denna mörka värld."

Maria är ett föredöme i att lyssna
På flera ställen står det i Bibeln om hur Maria lyssnar:
- Till ängelns budskap.
- Till den gamle Symeon i templet.
- Till Jesus vid tolv års ålder.
Maria lyssnar och begrundar. Hon förstår inte allt hon hör, men hon gömmer det i sitt hjärta.
Ängelns ord: - Var inte rädd Maria! Följde henne genom livet. Bakom dessa ord anade hon
Guds väldiga styrkas kraft, som skulle uppfylla henne. Hennes ödmjuka hållning, förtröstan
och tillit tog sig uttryck i bön inför Herren.
Anders Frostenson skriver:
Barn av Guds kärlek, ung som Paradiset
innan vår skuld än från dess ljus oss drivit,
är du Maria, i Guds ord bebådad,
Guds tjänarinna, ödmjuk, högt benådad."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar