fredag 9 december 2016

Herren kommer !

Vad man hoppats och väntat på i århundraden skulle hända nu, när som helst.
Messias, Herren, kommer! Gör er beredda att ta emot honom!
Johannes talade med tyngd och övertygelse. Hans ord borrade sig i människors samveten
och oroade dem. Folk började fråga:
- Vad menar du att vi ska göra?
Johannes svarade:
- Den som har två skjortor delar med sig åt den som ingen har.
- Den som har bröd gör på samma sätt.
- Vi då, undrade några tullindrivare.
- Driv inte in mer än vad som är fastställt.
Soldaterna kom till honom och frågade:
- Vad ska vi göra ?
- Pressa inte av någon pengar med våld eller hot.
Hela tiden var det fråga om enkla praktiska ting. Göra det som är rätt, dela med sig till dem
som behöver. Och de som ville göra det Johannes krävde, fick stiga ner i floden Jordan för att
döpas av honom. Därmed var de beredda att möta Jesus.
Johannes säger: "Jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han kommer som är
starkare än jag. Jag är inte ens värdig att lösa upp hans sandalremmar. Han skall döpa er
i helig Ande och eld. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar