torsdag 15 december 2016

Maria ett föredöme ...

Maria ett föredöme i lydnad ...

- Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne.
När ängeln kom till Maria med bud från Gud, så kom han inte till en passiv varelse utan egen
vilja. Gud var beroende av Maria aktiva "ja". Hon medverkade i Guds plan av fri vilja och
i lydnad.
Maria visste inte hur Gud tänkte handla, hon förstod inte konsekvensen av sitt "ja".
Hon sa helt enkelt till Gud: "Jag är Herrens tjänarinna." I hebreiskan och den dialekt därav som
var Marias modersmål sa hon "hinneni", det betyder: Se här är jag".
Det är ett ord med lång biblisk historia. Vi möter detta ord på flera ställen i GT när det berättas
om hur Gud kallar någon till uppdrag.
Exempel: När Gud ropar på Abraham för att ge honom sitt livs svåraste uppdrag, svarar
Abraham: "hinneni." 1 Mos 22:1.
Josef en av förebilderna till den kommande Frälsaren, kallades av sin fader till den svåra
vandring under vilken han skulle gå med bud till sina bröder - liksom Jesus. Bakom orden:
Jag är redo ligger samma ord. 1 Mos 37:13
Marias tro är den fulla överlåtelsen. I hennes svar till ängeln ligger den beslutsamma trygga vissheten, att vad som än ska ske med henne, så är det väl, om hon bara får vara Herrens
tjänarinna, helt till hans förfogande. Detta är lydnadens väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar