onsdag 13 april 2016

Kristus vandrar bland oss än ...


Psalm 40

Kristus vandrar bland oss än, syndares och sorgsnas vän,
stannar där en mänskoröst ber om läkedom och tröst.

Den som beder innerlig: Davids son, förbarma dig!
och sin nöd till Jesus bär, skall förnimma vem han är.

Onda makters överman, Frälsaren som vill och kan
lösa oss ur dödens band med sin kärleks starka hand.

Kristus skänker oss en tro full av segerkraft och ro.
Vad vi fåfängt kämpat mot lägges maktöst för vår fot.

Av Guds kärlek pånyttfött, liv får hjärtat som var dött.
Öppen himmel strålar klar över själ som ängslad var.

Kristus lever. Där han går blommar evighetens vår,
jublande förnimmer vi: Undrens tid är ej förbi.
                                  ...
Text: Anders Frostenson 1936
Musik: Herrnhut 1740

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar