fredag 8 april 2016

Herren är min herde god ...


Psalm 558

Herren är min herde god, mig skall intet fattas.
Han mig för till källans flod, när av törst jag mattas.
Han mig vederkvicker väl på de ängar gröna,
där en ljuvlig ro min själ i hans vård får röna.

För sitt namn han låter mig aldrig vilse fara,
leder mig den rätta stig, där jag trygg kan vara.
Om jag går i mörkrets dal, jag dock icke rädes:
Gud, min tröst i alla kval, du är där tillstädes.

Med din stav, ditt ord och råd du mig troget leder,
och ett bord av idel nåd du åt mig bereder.
Godhet blott skall följa mig hela levnadsdagen.
Sist jag varder upp till dig i din boning tagen.
                               ...
Text: Axel Fredrik Runstedt 1908, kyrkoherde i Gökhem, Västergötland
Musik: Gunnar Wennerberg 1869, författare, tonsättare och lektor i Skara


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar