torsdag 7 april 2016

Han är en herde för sin hjord ...


Psalm 347:1-5

En blomma uti öknen stod.
Den steg ur torra sanden.
Dess doft, liksom en hälsoflod,
gav kraft och mod
åt kvalda mänskoanden.

Guds Son det var.
Han sanningen och vägen är till livet.
Den honom söker finner än.
Åt bedjaren
skall likaså bli givet.

Han genom hela livets dag
utsträcker sina händer
till syndaren, och med fördrag,
där tron är svag,
han veken återtänder.

I världen han den ende är
som trösta kan och liva
envar som ångesten förtär
och som begär
i honom saliga bliva.

Han är en herde för sin hjord.
Han skänker vad oss fattas:
sin Ande, salighetens ord,
sitt rika bord.
I trohet han ej mattas.
               ...
Text: Samuel Johan Hedborn 1813, kyrkoherde och psalmförfattare, Askeryd, Småland
Bearbetad: Augustin Mannerheim 1979, författare, Linköping
Musik: Johannes Rhau 1589, tysk präst i Hessen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar