torsdag 21 april 2016

Kristus är världens ljus ..


Psalm 37

Kristus är världens ljus, han och ingen annan
född i vårt mörker, född att bli vår broder.
Har vi sett honom har vi sett vår Fader.
Ära vare Gud.

Kristus är världens fred, han och ingen annan.
Tillhör vi honom älskar vi vår broder.
Han oss förenar nu i Gud, vår Fader.
Ära vare Gud.

Kristus är världens liv, han och ingen annan
- sviken för pengar, dödad här, vår broder.
Han som oss frälsar lever nu med Fadern.
Ära vare Gud.

Gud vill vi prisa högt, Gud och ingen annan.
Gud vill vi prisa,Fader, Son och Ande.
Gud vill vi prisa,Gud fördold ibland oss.
Ära vare Gud. 
                          ...

Text: Frederick Pratt Green 1968, engelsk metodistpastor och psalmdiktare
Översättning: Britt G Hallqvist 1970
Musik: Paris 1681

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar