onsdag 6 april 2016

Jag vill sjunga om min vän ...


Psalm 472

Jag vill sjunga om min vän, Herden, han som själv är vägen.
Fåren känner han igen, vet var källan är belägen.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag får all kraft ifrån.

Jag vill sjunga om min vän, Mästaren.
Jag tveklöst följer honom, som är sanningen,
för vars blick sig intet döljer.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag får allt ljus ifrån.

Jag vill sjunga om min vän, Frälsaren, som själv är livet.
I hans död är slutligen dödens onda helt fördrivet.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag väntar nåd ifrån.
                                         ...

Text: Eva Norberg 1971, författare, översättare och lyriker, Sunnansjö, Dalarna
Musik: Johann Ulich 1674, kyrkomusiker i Wittenberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar