onsdag 1 augusti 2018

Vår enhet med Kristus ...

Tionde söndagen efter trefaldighet
Text: Joh 15:1-9
"Jesus säger: " Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er .."
I detta ord ligger en enhet med livet självt. Genom tron kan vi ana att vi är delaktiga
av detta som är Guds liv, tanken på detta liv präglar Jesu liknelse.
I trädet lever grenarna, skilda från trädet kan de inte leva. Förblivandet är livets
förutsättning, förblivandet hos honom, som inte bara har utan är livet.
När Jesus talar om trädet talar han om frukten. Och det är ju på grenarna frukten
sitter. Deras uppgift är att bära frukten. Men frukten kommer inte från grenarna,
de bär den bara, Frukten kommer från hela trädet och ett gott träd bär alltid god frukt.
Det är för fruktens skull som grenarna ansas och beskärs. Vad är det för frukt som
förväntas? Paulus kallar den för Andens frukter: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är vårt liv frukterna beskriver.
Bön
Herre Jesus Kristus -
I dig är nuet framtid,
i dig är vi framtidens folk.
Du för oss in i en ny dimension,
där kärleken och sanningen
redan har segrat,
där visionen om enhet och helhet
alltmer tar gestalt
där din kyrka fullkomnas
till ett synligt kärlekens tecken för alla folk.
Låt din närvaro i oss och ibland oss
ge oss trons klarsyn, kärlekens inriktning
och hoppets uthållighet.

Ur böner från S:t Davidsgården


Psalm  721
Trädet och grenen och frukten hör samman.
Kristus är ett med sitt folk på vår jord.
Grenarna dör om de skiljs ifrån stammen.
Jesus ger näring och kraft i sitt ord.
Vinträd och fruktträd är bara till glädje
när de ger druvor och frukter och bär.
Ägaren själv söker frukter på träden:
vårdar och vattnar, beser och beskär.
Herre, förbarma dig! Rensa och rena!
Du är vår Herre och vet vem vi är!
Låt oss få växa till levande grenar,
rika på druvor och frukter och bär.
Glädje - det är att få växa tillsammans
leva i dig, och hos dig få förbli:
Vi som är grenarna - du som är stammen!
Du ger oss näring och grönska och liv.
Glädje - det är att du själv oss förenar,
låter oss växa med uppgiften här.
Då kan vi mogna som levande grenar,
rika på druvor och frukter och bär.
Text: Jan Arvid Hellström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar