måndag 17 april 2017

Tema: Sorgen har vänts i glädje ..

Hoppet, tron och livet är tre olika uttryck för en och samma sak.
De handlar alla om förhållandet till den uppståndne Kristus.
Då han tog livet tillbaka gav han verklighet åt hoppet och en fast
grund för tron. Och det liv han tog tillbaka ger han vidare.
Att sorgen vänts i glädje, att hoppet är verkligt, att tron har grund,
att livet vunnit seger, det är den kristna påskens evangelium.
"Tro inte att Jesus är borta!
Tro inte att Jesus är död!
Han lever och ger oss att äta
av livets bröd."
Psalm 156:3

Bildresultat för Gordons Golgata

Jesu grav

Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar