tisdag 4 april 2017

Förlåtelse - Försoning

Det var tankeväckande att politikerna i Sydafrika för några år sedan gav ärkebiskop
Desmond Tutu i uppdrag att leda Sannings- och försoningskommissionen.
Ansvariga politiker visade därmed att de förstod att förlåtelse och försoning inte är
begrepp med kraft i sig själva. De kunde tillfrågat människor med annan yrkesbakgrund.
Men de tillfrågade en kyrkoledare om att ta med sig innehållet från sin tro och fylla dess
begrepp med förändringskraft för landets och världens bästa.
Centralt i hans teologi är det afrikanska begreppet ubuntu, som betyder mänsklighet.
Tutu säger:
"Förlåtelse är att hela de sår som har gjort oss främmande för varandra.
Förlåtelse är att ge andra människor en ny chans.
Förlåtelse är att säga att du inte behöver vara låst i det förflutna eller nutid.
Förlåtelse är möjligheten att komma ut och röra sig mot framtiden.
Det finns ingen framtid utan förlåtelse.
Det är med förlåtelse som med tango man måste vara två för att det ska fungera."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar